Facial Glow by Milanie Torralba

Wala kang Facial Glow?

Ang ganda mo sana, kaso sobrang dull ang skin mo, walang kaglow-glow??? MagLanelle Basic Kit ka. Ito siempre ay applicable sa mga hindi pa naglaLanelle kasi walang Lanellista ang walang beautiful glow sa skin.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: