May Amoy ka sa Katawan? by Milanie Torralba

Mag Lanelle Lemon Soap ka.

Ihiwalay ang Lanelle Lemon Soap mo na pang mukha and pang katawan for HYGIENIC PURPOSES, please. Lagyan ng label.

Advertisements